VEIKLOS DOKUMENTAI
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUTINĖLIS" 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu


ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUTINĖLIS"  2014-2016 METŲ STRATEGINIS PLANAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu


ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUTINĖLIS" DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI
parsisiųsti Adobe .PDF formatu


ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "PUTINĖLIS" 2014 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ NATŪRINIŲ IR PINIGINIŲ NORMŲ TVIRTINNIMO ĮSAKYMAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu