VADOVAI
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Direktorė
Genovaitė Grudzinskaitė

tel. (8 315) 765 11
el.paštas: ldputinelis@takas.lt

Išsilavinimas
1983­1987 m. mokėsi Šiaulių universitete ir įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybę, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikaciją.
Darbo patirtis
1987–1994 m. dirbo auklėtoja Alytaus lopšelyje-darželyje „Volungėlė“
1994–2009 m. dirbo direktorės pavaduotoja ugdymui Alytaus lopšelyje-darželyje „Putinėlis“.
Nuo 2009 m. vasario 2 d. vadovauja Alytaus lopšeliui-darželiui „Putinėlis“.
Kvalifikacija
1995 įgyta vyresniojo auklėtojo kategorija.
2001 m. įgyta III vadovų kvalifikacinė kategorija.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "PUTINĖLIS" DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatuDirektorės pavaduotoja ugdymui
Violeta Šiuipienė

tel. (8 315) 765 10
el.paštas: ldputinelis@takas.lt

Išsilavinimas
1981–1985 m. mokėsi Šiaulių universitete ir įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybę, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikaciją.
Darbo patirtis
1985–1991 dirbo Alytaus lopšelyje-darželyje nr. 19 auklėtojos pareigose.
1998–2009 dirbo auklėtoja Alytaus lopšelyje-darželyje „Saulutė“.
Nuo 2009 m. dirba direktorės pavaduotoja ugdymui lopšelyje-darželyje „Putinėlis“.
Kvalifikacija
2002 m. įgijo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją.
2007 m. įgijo auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "PUTINĖLIS" DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatuDirektorės pavaduotoja ūkiui
Virginija Račkauskienė

tel. (8 315) 765 10
el.paštas: ldputinelis@takas.lt

Išsilavinimas
2007–2011 m. mokėsi Kauno kolegijoje ir įgijo žemės ūkio profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir technologo profesinę kvalifikaciją.


ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "PUTINĖLIS" DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatuSveikatos priežiūros specialistė
Danutė Krakauskaitė

tel. (8 315) 765 10
el.paštas: ldputinelis@takas.lt
   

Vyriausioji buhalterė
Rasa Abunevičienė

tel. (8 315) 765 10
el.paštas: ldputinelis@takas.lt