TRADICIJOS IR ŠVENTĖS
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Lopšelis-darželis turi savitas tradicijas, priimtinas visai bendruomenei ir atliepiančias jos poreikius:
 • švenčiamos tautinės ir kalendorinės šventės;
 • būsimiems pirmokėliams organizuojamos atsisveikinimo su darželiu šventės;
 • organizuojamos teatro dienos darželyje ,,Pasakų skrynelę atidarius";
 • rengiamos vaikų, jų tėvelių bei darbuotojų darbų parodėlės;
 • organizuojamos darbuotojų jubiliejų šventės.

2013-2014  MOKSLO METŲ RENGINIAI

ŠVENTĖS IR RENGINIAI

 • Šventinis rytmetys "Sveikas, rugsėji"
 • Vakaronė su tėveliais "Dzūkų bitukės"
 • Šventiniai rudens renginiai:
      "Kur randi tu, rudenėli, šitiek nuostabių spalvų?"
      "Bėgo ožys per mišką"
      "Vištytės pyragas"
      "Ruduo miške"
      "Rudenėlio linksmybės"
 • Sportinė pramoga "Vikriau, drąsiau, greičiau"
 • Adventiniai vakarojimai
 • Šventų Kalėdų šventė "Pasekime žiemos pasaką"
 • Atsisveikinomo su eglute rytmetys
 • Žiemos pramogų savaitė "Kūrybiniai statiniai iš sniego"
 • Mažųjų skaitovų konkursas
 • Šventinis rytmetys "Žydėki, Lietuvėle"
 • Šventinis rytmetys "Mažųjų Velykėlės"
 • Sporto ir sveikatos šventė "Saulė šildo, saulė šviečia, pasportuot visus ji kviečia"
 • Tradicinė šeimos šventė  "Aš, tėtis ir mama esam draugiška šeima"
 • Priešmokyklinio ugdymo grupės atsisveikinimo su darželiu šventė "Darželiui tariame - sudie"


PARODOS

 • "Mes iš vaisių ir daržovių"( vaikų ir tėvų kūrybos darbai)
 • Adventinių puokščių paroda "Kalėdų belaukiant"(bendruomenės ir tėvų kūrybos darbai)
 • "Baltas rūmas" ( vaikų piešinių paroda)
 • "Puokštė mamai" (pedagogų ir vaikų kūrybos darbai)

PROJEKTAI
 • Tęstinis kūrybinės raiškos projektas "Pasakų skrynelę atidarius"
 • Sveikatos saugojimo ir stiprinimo projektai grupėse "Augu sveikas ir stiprus"
 • Visuotinis aplinkos apsaugos projektas "Mes rūšiuojam"
 • Projektas su Panemunės pagrindine mokykla "Iš darželio - į mokyklą"