VAIKO DIENOS RITMAS
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Darbo pradžia ………………………………………..................7.00

Vaikų priėmimas, rytinė veikla ……………………...…7.00 - 9.00
 • rytinė mankšta
 • savarankiška veikla
 • pusryčiai
 • žaidimai
                           
Ugdomoji veikla grupėje ………………………...........9.00 - 10.00
 • visos grupės veikla
 • veikla kampeliuose

Priešpiečiai, ruoša …………………..........................10.00 - 10.20

Veikla lauke …………………………………................10.20 - 12.00
 • stebėjimai
 • judrieji žaidimai
 • savarankiška veikla

Pietūs, ruoša ………………………….........................12.10 - 12.30
Vaikų poilsis …………………………………................12.30 - 15.00
 • vaikų miegas;
 • auklėtojos pasiruošimas veiklai;
 • bendradarbiavimas su įstaigos bendruomene.

Ugdomoji veikla grupėje (lauke) ……………...........15.00 - 16.00

Vakarienė, ruoša …………………….........................16.00 - 16.30

Vaikų išleidimas į namus ……………………….........16.30 - 17.30
 • veikla lauke (grupėje)
 • konsultacijos tėvams

Darbo pabaiga ………………………………...........…...........17.30    Pastaba. Vaiko dienos ritmas lopšelio-darželio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse koreguojamas pagal vaikų amžių ir metų laiką.