BENDRUOMENĖ
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Šiuo metu lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" dirba 35 darbuotojai. Iš jų:
  • pedagogų - 18
  • aptarnaujančio personalo - 17.

PEDAGOGAI

             Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuoti, aktyvūs, kūrybingi, didelę patirtį turintys pedagogai. Teikiama profesionali pagalba kurtiems ir neprigirdintiems vaikams.

Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Pareigos
Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija
1.
Ramunė Adžgauskienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis,
vyresnioji auklėtoja
2.
Vida Balčiūnienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis,
vyresnioji auklėtoja
3.
Nijolė Bukienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštasis
4.
Gailutė Dzevyžienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis,
auklėtoja metodininkė
5.
Vida Jegelevičienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis,
vyresnioji auklėtoja
6.
Elvyra Krutulienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis,
vyresnioji auklėtoja
7.
Birutė Mikelkevičiūtė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis,
vyresnioji auklėtoja
8.
Vida Simanavičienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštasis,
vyresnioji auklėtoja,
vyresnoji surdopedagogė
9.
Danutė Urbonienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis,
vyresnioji auklėtoja
10.
Danutė Simanavičienė
Meninio ugdymo pedagogė
Aukštesnysis,
vyresnioji muzikos mokytoja
11.
Snieguolė Čėsnienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Aukštesnysis,
vyresnioji auklėtoja
12.
Zita Podlipskienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Aukštesnysis,
vyresnioji auklėtoja
13.
Aldona Marčiulaitienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Aukštesnysis,
Auklėtoja metodininkė
14.
Vilma Dusevičienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis,
vyresnioji auklėtoja
15.
Vida Juknelienė
Surdopedagogė
Aukštasis,
surdopedagogė metodininkė
16.
Tatjana Meron
Logopedė
Aukštasis,
vyresnioji logopedė