BENROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
    Įstaigos įsteigimo akto nėra ir nerasta Alytaus apskrities archyve. Alytaus lopšelio-darželio įkūrimo data laikoma 1980 m. rugpjūčio 4 d.
    Alytaus lopšelis-darželis ,,Putinėlis" pagal ugdymo turinį yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga su specialia sutrikusios klausos vaikų grupe.
    Organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, pripažįsta jų gebėjimus, potencines galias ir teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ir korekciją sutrikusios klausos ikimokyklinio amžiaus vaikams, gyvenantiems Alytaus mieste ir Alytaus apskrityje.
    Teikia papildomą specialiąją pedagoginę pagalbą ir korekciją sutrikusios klausos mokyklinio amžiaus vaikams, besimokantiems Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose visiškos integracijos forma.
    Alytaus lopšelis-darželis ,,Putinėlis" Alytaus apskrityje yra vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje sukurta unikali aplinka kurtiems ir neprigirdintiems vaikams.